UniWorkHub, öğrenme deneyimini etkin bir şekilde yönlendiren profesyonel bir pedagojik yaklaşım sunmaktadır. Her bireyin öğrenme hızı, ilgi alanı ve öğrenme stili farklılık gösterir. Bu nedenle, öğrenmeyi öğrenme metoduyla yapılandırılmış bir öğrenme modeli kullanarak bireysel öğrenme süreçlerinizi desteklemektedir.

UniWorkHub öğrenicilerin kendilerini keşfetme ve potansiyellerini gerçekleştirme imkanı sunan bir sistem sağlar. Sosyo-bilişsel destek, grup projeleri, uygulamalar gibi etkileşimli yöntemler kullanılarak öğrenicilerin öğrenmeleri desteklenir. Öğrenicilerin kendi öğrenme yolculuklarını yönetmelerini, geleceğini inşa etmeleri, sorumluluk almaları, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri, yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneklerini arttırmaları, liderlik potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve sürdürülebilir başarılar elde etmeleri sağlanmaktadır.

Öğrenmeyi Öğrenme (Akran öğrenimi) Yaklaşımı Nedir?

 • Öğretmen Yok!
 • Sınıf Yok!
 • Ders Yok!

Akran öğrenimi metodu, bilginin bireye doğrudan bir kaynaktan aktarılamayacağını ve aktif bir şekilde yapılandırılması gerektiğini vurgular. Bu metot, öğrenicilerin keşfederek ve akranından öğrenerek bilgi edinmelerini gerektirir.

Bu yaklaşımda; öğrenme içselleştirildiğinde ancak eyleme geçmeyi sağlar. İşbirlikçi çalışma, görüş alışverişi ve grup çalışmaları önemli bir rol oynar. Öğreniciler, birbirlerine öğretme, birbirine destek olma ve bilgiyi paylaşma sürecinde aktiftir. Bu süreçte, ilişkiler ağı kurabilen, kendi düşüncelerini ve başkasının düşüncelerini sorgulayabilen ve etkileşim içinde olan bireyler; sosyal, bilişsel ve duygusal açıdan daha güçlü bir öğrenme deneyimi yaşarlar.

Akran Öğreniminin Avantajları


 • İş birliğini ve etkileşimi teşvik eder.
 • Karşılıklı öğrenme deneyimi sunar.
 • Empati duygusunu ve sosyal becerileri geliştirir.
 • Motivasyonu artırır ve karşılıklı güveni sağlar.
 • Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.
 • İletişim becerisini geliştirir.
 • Farklı perspektiflerden bakmayı sağlar.

Bireysel Öğrenme Yaklaşımı Nedir?

Bireysel öğrenme, öğrenicilerin kendi başlarına bilgi ve becerileri edinme sürecidir. Bu yaklaşım öğrenicilerin kendi hızlarında ilerlemelerini, ilgi alanlarına odaklanmalarını ve öğrenme tarzlarını kullanmalarını sağlar.

UniWorkHub öğrenicilere kendi fikirlerini keşfetme ve bağımsız olarak problemleri çözme yeteneklerini geliştirmeyi sağlar. Öğreniciler, kendilerini sürecin bir uzantısı olarak hisseder ve böylelikle sürdürülebilir bir öğrenme gerçekleşir. Bu süreçte öğreniciler kendi güçlü ve güçsüz yönlerini keşfederek; öz saygı, özgüven, öz yönetim, öz motivasyon, yaşam boyu öğrenme, soru sorma ve yanıt arama gibi önemli becerileri geliştirme fırsatı bulurlar.

Gelişim, kendini keşfetmek ve potansiyelini açığa çıkarmak için süregelen bir yolculuktur.


Kişisel (Sürdürülebilir) Gelişim Yaklaşımı Nedir?

Kişisel gelişim, bireyin kendini tanıma, potansiyelini keşfetme, becerilerini geliştirme ve yaşam kalitesini artırma sürecidir. Bu süreçte kişi hem zihinsel hem de duygusal olarak kendini geliştirir, hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için adım atar.

Bireysel gelişim bireyin öz yeterlilik duygusunu güçlendirir, öğrenme deneyimini destekler ve kendine güveni artar. Aynı zaman da kişisel hedefler belirleme, zaman yönetimi, liderlik becerileri kazanma, stres yönetimi, iletişim becerisi gibi konularda kendini geliştirir.

Sosyal Beceriler Yaklaşımı Nedir?

Sosyal beceriler, öğrenicilerin diğeriyle ilişkilerini güçlendirir. Etkileşim kurma, işbirliği yapma, empati kurma, problem çözme, ilişkileri yönetme ve sağlıklı iletişim kurma imkanı sağlar.

Sosyal Beceriler Yaklaşımının Avantajları


 • Kendini ifade etme
 • Kişinin kendi öyküsünü inşa etmesi
 • Duygulara yönelik beceriler kazanma
 • Grupla bir işi yürütme becerisi
 • İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri
 • Plan yapma ve problem çözme becerileri
 • Stres durumlarıyla başa çıkma becerileri
 • Zaman yönetimi